هلال ماه زیبای رجب،
زندگی و تولـدی دوباره رابـه عاشقان نوید می دهد.
ماه رجـب فصل جدیدی در كتاب زندگی می گشاید
كه از عطر دلانگیز نیایش سرشار است.

پیامبر رحمت (صلی الله علیه و آله) با دیدن هلال ماه مبارك رجب،
دست به دعا بر می داشت و پس از حمد و ثنای الهی،
سی بار تكبیر و لااله الااللّه می گفت و می فرمود:

ماه رجب، ماه استغفار برای امت من است.
در این ماه بسیارطلب آمرزش كنید
كه خداوند آمرزنده مهربان است.

در ماه رجب فرشته ای تا صبح اینگونه ندا می دهد:
خوشا به حال رجبیّون، خوشا به حال آنان كه والایی
ماه رجب رادریافته اند،

خوشا به حال آنان كه از بركت
ماه رجب نصیبی اندوخته اند.

بهارعاشقان و دلدادگان حریم كبریایی ، بر همگی مبــــــــــارک